Nicolaus Béguelin

Nicolaus Béguelin. Født i Sveits i 1714, døde i Berlin i 1789.

Han var kjent som lege og skribent, og hadde i en periode ansvaret for utdannelsen til prins Frederick William II i Berlin. Skrev arbeider innen fysikk og metafysikk i tillegg til matematikk (sannsynlighetsregning og algebraisk analyse).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License