Niels Henrik Abel

Niels Henrik Abel (1802-1829) regnes som en av verdenshistoriens største matematikere.

Abel fant en formel for løsning av femtegradslikningen. Stolt sendte han den til alle norske eksperter, og senere til professor Degen i København, som var regnet som Nordens beste matematiker på den tida. Imidlertid viste det seg at den ikke var korrekt, og Abel fikk seg et skudd for baugen.
Han jobbet imidlertid videre med problemet, og hans første store resultat var at det ikke er mulig å finne noen formel (med de fire regnearter og røtter) – verken for femtegradslikningen eller sjette-, sjuende osv.

Han gikk på katedralskolen i Oslo. Abels matematikklærer het Bernt Michael Holmboe, og det utdeles nå en årlig Holmboepris til en god norsk matematikklærer. Prisen gjelder lærere i barne-, ungdoms- og videregående skole.

flickr:5729553065

matematikk.org: Niels Henrik Abel
Niels Henrik Abel - mennesket og matematikken
Kirfel, Christoph: Redningen som kom for sent. Tangenten 3/2003.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License