Nitallsystem

Nitallsystemet er et posisjonssystem med ni symboler: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

Når vi kommer til tallet "ni" har vi gått tom for symboler, så vi skriver dette som 10 ("en nier og ingen enere"). De første tallene i tallrekka blir dermed: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 104 osv. Vi ser at plassverdiene i dette systemet blir 1 (lengst til høyre i heltall), så 9, deretter 81, så 729 osv.

Vi får følgende multiplikasjonstabellen i dette tallsystemet:

8 8 17 26 35 44 53 62 71
7 7 15 23 31 38 46 54 62
6 6 13 20 26 33 40 46 53
5 5 11 16 22 27 33 38 44
4 4 8 13 17 22 26 31 35
3 3 6 10 13 16 20 23 26
2 2 4 6 8 11 13 15 17
1 1 2 3 4 5 6 7 8
x 1 2 3 4 5 6 7 8

Addisjon i nitallsystemet kan se slik ut:

flickr:5351926966

Multiplikasjon kan arte seg slik:

flickr:5351319075

Og divisjon kan se slik ut:

flickr:5351319095

Se også femtallsystem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License