Noen anbefalte bøker i matematikk

Her er noen bra bøker for matematikkstudenter i allmennlærerutdanningen:

For støtte til utvikling av forkunnskaper

Grunnskolebøker

T. Breiteig m. fl.: Matematikk 10 (Aschehoug)
E. Viken m.fl.: Formel (Tano),
R. Martinsen m. fl. Matematikk åtte, ni ti. (Cappelen)

1Ma, 1Mx/My bøker

G. Erstad m.fl: matematikk 1mxy (Aschehoug)
K.E.Sandvold og S. Øgrim: Matematikk på grunnkurs 1ma (Gyldendal)
T.Oldervoll m fl. : Sinus 1mxy (Cappelen)
Daltveit m. fl: Eureka 1ma (NKS)

Andre bøker

O.P.Jensen: 1MA med teskje (Jensen)
O.Nygaard og P. Pettersen: Fatte Matte. (Høyskoleforlaget)

Bøker for grunnkurset i allmennlærerutdanningen

T. Breiteig og R. Venheim: Matematikk for lærere 1 og 2. (Tano)
M.. Johnsen Høines: Begynneropplæringen (Caspar)
G. Tufteland.(red): Matematikk for allmennlærerutdanningen 1 og 2 (Universitetsforlaget)
S. Mellin – Olsen (red): Perspektiver på matematikkvansker. (Caspar)
Olav Nygaard m. fl: Aha (Høyskoleforlaget)
R Solvang: Matematikkdidaktikk (NKI)
O. Herbjørnsen. Rom form tall (Tano)
B.G. Selvik(red) Matematiske sammenhenger. (Caspar) Flere hefter:
Geometri
Algebra og funksjoner
Statistikk og sannsynlighetsregning
Matematiske sammenhenger: Tallære
Didaktikk

Litt mer avanserte bøker i matematikk og matematikkdidaktikk

T. Gulliksen: Matematikk i praksis (Universitetsforlaget)
A. Selle: Yrkesteori for matematikklærere (tano)
K. Tvete: Tallære (Caspar)
A. Hole: Klassisk analyse. (Universitetsforlaget)
G. Ellingsrud og K.E.Strømme: Lykkehjulet (NKS)
W. Kilborn: Didaktisk ämnesteori del 1 (del2 og 3) (Lieber –Hermod)
T. Lindstrøm: Kalkulus (Universitetsforlaget)

Tidsskrifter

Tangenten: Handler først og fremst om matematikkundervisning i grunnskolen
NOMAD: Dette er et tidsskrift som presenterer matematikkdidaktisk forskning.
Mathematics teacher: Dette er et skrift som gis ut av den amerikanske lærerorganisasjonen NCTM og omhandler metoder og ideer til bruk i grunnskolen.
Teaching children mathematics: Dette er også et av NCTMs skrifter.
NORMAT: Dette er et tidsskrift som presenterer en del matematisk forskning i Norden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License