Ole Skovsmose

Ole Skovsmose er en dansk matematikkdidaktiker. I Norge er han nok best kjent for begrepet undersøkelseslandskap.[1] Et annet sentralt begrep er elevers forgrunn.

Bibliography
1. Skovsmose, O. (1998). Undersøkelseslandskap. Paper presentert på Matematikk for alle: LAMIS 1. sommerkurs, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 6.-9. august 1998.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License