Omkrets

Omkrets betegner hvor langt det er rundt en gjenstand. I matematikken omtaler vi som regel omkrets som lengden rundt en planfigur (todimensjonal).

Regne ut omkrets

av firkant: side+side+side+side

spesialtilfelle: av rombe: 4 * side

av trekant: side+side+side

av sirkel: pi x diameter

av en mangekant: side+ side+…

Undervisningsopplegg

Drageverksted
Husbygging
Sammenheng mellom areal og omkrets

Måling med ikke-standardiserte måleenheter:

En metode for å arbeide med omkrets i klasserommet kan være at eleven skal måle omkretsen av ulike ting i klasserommet, men med ulike måleredskap og måleenheter. Måleredskap er det redskapet som du velger å måle med, mens måleenheten er den benevnelsen du setter bak svaret som du får. Elevene kan måle omkretsen av klasserommet ved å bruke kroppene sine som måleredskap og får da måleenheten kropper i svaret sitt. Elevene kan også måle hvor mange hender for eksempel pulten deres er. Måleredskap og måleenhet vil bli den samme også her.

Det som vil bli en utfordring er at elevene har ulik høyde og lengde på kropp og hånd og de vil da aldri få det samme svaret. En kan da til slutt på opplegget måle omkretsen av pulten og klasserommet i meter og se hvem som kom nærmest den standardiserte måleenheten, i dette tilfellet meter. For å arbeide med omkrets trenger en å vite noe om måling

Videoer

Skole i praksis: Areal og omkrets

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License