Oppgavediskurs

«Oppgavediskurs» er betegnelsen på den vanligste diskurs som forekommer i danske matematikklasserom, og ble beskrevet at Stieg Mellin-Olsen.[1] Han beskriver at matematikkfaget omtales som en reise, hvor det er læreren som bestemmer tempoet. Elevene som ikke får til oppgavene, blir "hengende etter". Noen "ligger foran" de andre.

Bibliography
1. Mellin-Olsen, S. (1991). Hvordan tenker lærere om matematikkundervisning? Landås: Bergen lærerhøgskole.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License