Oppgaveparadigme

Begrepet "oppgaveparadigme" kommer fra Ole Skovsmose,[1] som satte dette opp som en motsetning til undersøkelseslandskap. "Oppgaveparadigmet" var (og er?) den vanlige måten å undervise på, hvor matematikkoppgavene har en sentral plass i undervisningen. Læreren har tavleundervisning for å forberede elevene på å gjøre oppgavene, elevene gjør så oppgaver, og når de er ferdige sjekker de fasit. Når de har fått fasitsvaret, går de videre. Det er underforstått at læreren vet hva svaret på oppgavene er og hvordan de kan løses, og slik sett blir elevenes oppgave å finne ut hvordan læreren ville ha gjort det.

Bibliography
1. Skovsmose, O. (1998). Undersøkelseslandskap. Paper presentert på Matematikk for alle: LAMIS 1. sommerkurs, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 6.-9. august 1998.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License