Opplegg: A4-arket

Et opplegg for utforskning av A4-arket med hensyn på formlikhet, Pytagoras og algebra.

matematikk.org: A4-arket

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License