Opplegg: Avstand til posthuset

Et opplegg hvor elever samler inn et datamateriale og behandler det med statistikk, klassedelt.

matematikk.org: Avstand til posthuset

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License