Opplegg: Beregning av volum

Praktisk tilnærming til måleenheter for volum.

matematikk.org: Beregning av volum

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License