Opplegg: Budsjett for en familie

Elevene skal i dette undervisningsopplegget lage et budsjett for en familie.

matematikk.org: Budsjett for en familie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License