Opplegg: Bygg med papirrør

Elevene skal bygge platonske legemer med papirrør.

matematikk.org: Bygg med papirrør

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License