Opplegg: Egenskaper ved sirkelen

Elevene skal ikke bare finne ting som er runde, men diskutere hva det er ved sirkelen som gjør den som egnet som form for ulike ting.

matematikk.org: Egenskaper ved sirkelen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License