Opplegg: Egyptisk algebra

Elevene får arbeide med algebra inspirert av egyptisk matematikk.

matematikk.org: Egyptisk algebra

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License