Opplegg: En reise i Europa

En oppgave om en Europareise som blant annet involverer valuta.

matematikk.org: En reise i Europa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License