Opplegg: Erteposer

Bruk av erteposer og en ribbevegg til introduksjon av multiplikasjon.

matematikk.org: Erteposer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License