Opplegg: Et reiseprosjekt

Et prosjekt hvor elevene blant annet kommer bort i valuta, budsjett, strekning, fart, tid og bruk av regneark.

matematikk.org: Et reiseprosjekt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License