Et urettferdig kortspill

Ved hjelp av et urettferdig kortspill blir sannsynlighetsbegrepet belyst.

matematikk.org: Et urettferdig kortspill

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License