Opplegg: Fart

Elevene samler inn farten på biler og lager stolpediagram.

matematikk.org: Fart

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License