Opplegg: Finne volumet til ulike gjenstander

Gjennom praktiske øvelser skal elevene få innsikt i volum.

matematikk.org: Finne volumet til ulike gjenstander

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License