Opplegg: Forholdet mellom volum av kjegle og sylinder

Gjennom å lage papirmodeller skal elevene få innsikt i volumene til kjegle og sylinder.

matematikk.org: Forholdet mellom volum av kjegle og sylinder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License