Opplegg: Første møte med lengde, rom og form

Elever har uteundervisning om blant annet lengde og areal.

matematikk.org: [http://matematikk.org/_voksne/uopplegg/vis.html?tid=66125]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License