Funksjonsuttrykk og grafer

Elevene arbeider med grafer fra massemedia.

matematikk.org: Funksjonsuttrykk og grafer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License