Gardinene i blokka

Vinduer i ei blokk brukes som utgangspunkt for multiplikasjon.

matematikk.org: Gardinene i blokka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License