Opplegg: Geometriske former - rygg mot rygg

Elevene sitter rygg mot rygg og skal kommunisere om geometriske former.

matematikk.org: Geometriske former - rygg mot rygg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License