Opplegg: Grunnformer

Elevene arbeider med sirkelen, trekanten og firkanten.

matematikk.org: Grunnformer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License