Opplegg: Kumlokk, sirkelen og Reuleauxpolygoner

Hvorfor er ting runde? Hva er det som gjør at sirkelen egner seg så godt som form på så mange ting? Slike spørsmål er utgangspunktet for dette undervisningsopplegget, som handler blant annet om kumlokk, sirkler og Reuleauxpolygoner.

matematikk.org: Kumlokk, sirkelen og Reuleauxpolygoner

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License