Opplegg: Måling

Elevene arbeider med måling, herunder begreper som lengst, kortest osv.

matematikk.org: Måling

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License