Opplegg: Monster

Monster er et spill med 3-4 deltakere.

Det ligger en mengde "kronestykker" og "tikroner" på midten av bordet. Elevene kaster en terning etter tur, og får så mange kronestykker som det er øyne på terningen. Men hvis en elev får 2 på terningen, må han legge alle løse enkroner (altså alle som ikke er vekslet til tiere) ut til midten av bordet igjen.

Man spiller til den første har fått fem tikroner.

Idé: epsilon s. 108.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License