Opplegg: Multiplikasjon og divisjon i Egypt

Et opplegg om multiplikasjon og divisjon med innspill fra matematikkhistorien.

matematikk.org: Multiplikasjon og divisjon i Egypt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License