Nonstop og sannsynlighet

Ved hjelp av ulikefargede NonStop får elevene erfaringer med sannsynlighet.

matematikk.org: NonStop og sannsynlighet

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License