Opplegg: Omkrets og areal av rektangler

Elevene jobber med sammenhengen mellom omkrets og areal.

matematikk.org: Omkrets og areal av rektangler

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License