Plassering i rutenett 3

Elevene arbeider med symmetri i et rutenett.

matematikk.org: Plassering i rutenett 3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License