Sannsynlighet: Barn blir født

Ved hjelp av klosser utforsker elevene sannsynligheten for tvillingfødsler m.m.

matematikk.org: Sannsynlighet: Barn blir født

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License