Sannsynlighet en introduksjon

En introduksjon til sannsynlighet, blant annet med spill.

matematikk.org: Sannsynlighet - en introduksjon

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License