Opplegg: Sannsynlighet i spill

Elevene lager sitt eget spillebrett, og lærer ved erfaring om sannsynlighet.

matematikk.org: Sannsynlighet i spill

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License