Sannsynlighet med terningspill II

Ved å spille et spill og samle sammen resultatene i klassen, skal elevene lære om sannsynlighet.

matematikk.org: Sannsynlighet med terningspill II

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License