Opplegg: Sirkelen og pi

Gjennom måling og papirbretting får elevene større forståelse for sirkelen og pi

matematikk.org: Sirkelen og pi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License