Opplegg: Speilsymmetri

At en figur er speilsymmetrisk betyr at en figur kan deles på midten med en rett linje, og ha like stor del av den originale figuren på hver side (figur 1). På trekanten under er det merket opp tre ulike speilingsakser på samme figur.

figur1-1.jpg

Ved siden av grunnformen på venstre side er det en speilingsakse, som illustrerer at på motstående side skal være en kongruent, men speilvendt avbilding av denne figuren (figur 2) Et annet element i speilsymmetri er at et punkt på grunnformen skal ha like stor avstand til speilingsaksen som tilsvarende punkt på avbildingen.

figur2-1.jpg

Kongruens

At to figurer er kongruente betyr at de har helt lik form og har lik størrelse, altså at de er identiske (figur 3). De ulike formene for kongruensavbilding som blir brukt i grunnskolen i dag er parallellforskyving, rotasjon og speiling om en linje.

figur3.jpg

Nyttige nettressurser

Elevene ser på symmetri (speiling) ved å brette mangekanter.

Matematikk.org: Speilsymmetri

Multi http://web2.gyldendal.no/multi/multi%204/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License