Opplegg: Statistikk med mobiltelefoni

Elevene samler inn informasjon om sin egen mobiltelefonbruk og bruker det til å lage statistikk.

matematikk.org: Statistikk med mobiltelefoni

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License