Opplegg: Tall i trapp

Bruk av ei trapp til å illustrere addisjon og subtraksjon av hele tall.

matematikk.org: Tall i trapp

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License