Talltriks

Elevene må forsøke å analysere talltriks ved hjelp av algebra.

matematikk.org: Talltriks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License