Opplegg: Tangram og Pytagoras

Ved hjelp av tangram kan elevene få innsikt i Pytagoras' setning.

matematikk.org: Tangram og Pytagoras

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License