Opplegg: Telling og regning knyttet til høytlesningsbok

Elevene arbeider med sidetallene i ei bok for å lære telling og regning.

matematikk.org: Telling og regning knyttet til høytlesningsbok

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License