Temperaturmålinger

Gjennom å måle temperaturen over en periode, kan man innlede arbeidet med statistikk.

matematikk.org: Temperaturmålinger

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License