Terningspill

Elevene spiller et terningspill og lærer samtidig litt om sannsynlighet.

matematikk.org: Terningspill

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License