Opplegg: Tid - klokka

Elevene arbeider med grunnleggende ting knyttet til klokka.

matematikk.org: Tid - klokka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License