Opplegg: Tidsenheter

I dette opplegget regner elevene mellom ulike enheter for tid.

matematikk.org: Tidsenheter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License