Opplegg: Tomines valutakalkulator

Elevene skal bruke regneark til å lage en tabell for omregning mellom ulike valutaer.

matematikk.org: Tomines valutakalkulator

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License